fbpx

unsplash-logoVictoriano Izquierdo

RAB’bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen. Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

MEZMURLAR 24:3-4,7

Güçlü ve kudretli olan, Ey Rab, Hancıların Efendisi ve yüceliğin Kralı: yüreklerimizi günahtan arındır, ellerimizi temiz tut ve zihinlerimizi göçüp giden şeylerden al ki sonda kutsal yerinde duralım ve kutsayışını alalım; yaşayan ve tek Tanrı olan seninle ve Kutsal Ruh ile birlikte hükmeden Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, ebediyen. Amin.