İbraniler | BibleProject Türkçe

Oca 14, 2022Sık Sorulan Sorular, Videolar

Cömertlik | Bible Project Türkçe

Cömertlik | Bible Project Türkçe

Kutsal Kitap anlatısında Tanrı, misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayan cömert bir ev sahibi olarak resmedilir. Ancak insanlar kıtlık zihniyetiyle yaşar ve Tanrı’nın pek çok armağanını istiflerler. Cömertlik konusundaki bu videoda, Tanrı’nın kendisini İsa’nın bedeninde en üstün armağan olarak sunarak bencilliğimizin üstesinden gelme planını keşfediyoruz.

Tanrı Neredeydi?

Tanrı Neredeydi?

Tanrı’nın her şeyi –sizi de “harika” bir şekilde– bilmesi, geçmişte olan şeyleri düşünürken sizi nasıl teselli ediyor?

Eski Ahit’te Mesih İsa – Kusursuz Plan 2.Bölüm

Eski Ahit’te Mesih İsa – Kusursuz Plan 2.Bölüm

Kusursuz Plan’ın bu bölümünde; Yaratılış 3:14-15, Galatyalılar 4:4-5,Matta 1:18, İbraniler 2:14, 1.Yuhanna 3:8, Matta 27:35, Luka 24:39, Vahiy 12:5, 12:7 gibi ilk antlaşmada geçen ayetlerin son antlaşmada İsa Mesih’i nasıl işaret ettiğine tanık olacağız.

Nahum | Bible Project Türkçe

Nahum | Bible Project Türkçe

Nahum kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Bu kitapta Nahum, Ninova ve Asur’un çöküşünü, Tanrı’nın tüm zalim insan imparatorluklarıyla nasıl yüzleşeceğini ve onları nasıl yıkacağını gösteren bir örnek olarak tasvir eder.

Neler Taşıyorsunuz?

Neler Taşıyorsunuz?

Acı verici geçmişinizin sonucu olarak yüreğinizde, inançlarınızda, yaşamınızı ve ilişkileri devam ettirme tarzınızda neler taşıyorsunuz?