fbpx

Catt Liu

İnsanlara değil, Rab’be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin.  —Efesliler 6:7

“Hizmet her inanlı içindir” dediğimizde sadece bizi doğup büyüdüğümüz yerlerden uzaklara götüren bir hizmetten söz etmiyoruz. Tanrı’ya hizmet etmek için kuvvetli bir arzumuz varsa, Tanrı’nın egemenliğindeki ihtiyaçları görüp onları karşılamaya çalışacağımızdan eminim. Hizmet, her inanlının gönüllü sorumluluğudur.

Hizmetten söz ettiğimizde ne demek istiyoruz? Kutsal Kitap’ta hizmetkâr sözcüğü sıklıkla bir köle ya da esir anlamına gelir. Hizmetkâr, kendisini bir başkasının isteğine teslim edendir. Hizmetkâr, kendi çıkarlarını bir kenara bırakarak kendisini bir başkasına adayan kişidir. Bizim gerçekten de Mesih’in hizmetkârları olmamız gerekmektedir.

Hizmet zihniyeti, Tanrı’nın bizim için yaptıklarından ötürü sevgiyle dolu bir yürekten gelir. Ancak, bir sonraki nesli hizmet etmeye teşvik etmek için yapabileceğimiz bazı şeyler olduğuna inanıyorum. Örneğin, çocuklarınız bulaşık yıkamaya yardım ettiklerinde bunu “Rab için yaparmış gibi” yapıyorlar mı? Etraflarındaki ihtiyaçların hassaslıkla farkına varmalarına yardımcı olun.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın hizmetkârı Musa’dan, Tanrı’nın hizmetkârı Pavlus’tan ve daha başka birçok kişiden söz eder. Bir kardeş, “Hizmetkâr olduğumuzun düşünülmesini isteriz ama birisi bize hizmetkârmışız gibi davrandığında bu istek son bulur!” demişti. Tanrı’nın hizmetkârı olmak, aslında başkalarının hizmetkârı olmaktır. Etrafınızdaki ihtiyaçları karşılayarak Rab’bin hizmetinde olun.

Ben! Beni gönder.

Yeşaya 6:8b