fbpx

Resim: niphon subsris

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Petrus 1:1–21

Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. — Yasa’nın Tekrarı 4:9

Hafıza aklın, bilgi depolama kapasitesine sahip olan ve daha sonra depolanan bilgileri kullanım için bilinçli zihne getiren bir melekesidir. Hayatımızın olaylarının hepsi değilse de çoğu hafızamızın bir yerlerinde depolanmıştır. Bazılarını sık sık, bazılarını sadece ara sıra yeniden düşünürüz, bazılarını da hiç düşünmeyiz.

Kutsal Kitap boyunca Tanrı’nın halkına, önemli olay ve deneyimleri hatırlamalarına yardımcı olmak için buyurduğu bazı şeyler görmekteyiz. Fısıh Bayramı, İsrailliler’in kurtarılışlarını hatırlamalarına yardım etmek için verilmişti. Şeria Nehri’ni geçtiklerinde onlara oradan geçişlerinin anıtı olarak on iki taş koymaları buyrulmuştu. İsa, ekmek bölünüp kâseden içilen Rab’bin Sofrası [komünyon] törenini verdiğinde, “Beni anmak için böyle yapın” (Luka 22:19) demişti.

Hafızamızın sakladığı bilgilerin çoğu günlük yaşam için çok değerli olabilir. Tanrı çocuğu için Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek de özellikle yararlıdır. Bunun bize bir bereket olmasının birkaç yolu vardır:

1) Ayartılmayı yenmek. İblis çölde İsa’yı ayartmaya çalıştığında İsa ona karşı Kutsal Kitap ayetlerini kullanmıştı. Belirli bir alanda ayartıldığımızda, o konuyla ilgili Kutsal Kitap ayetlerini düşünmek ayartılmayı yenmemize yardımcı olabilir.

2) Bir teselli, cesaret ve pak düşünüş kaynağı olarak. Tanrı Sözü’nü düşündüğümüzde, Tanrı’nın düşüncelerini düşünmekteyiz.

3) Başkalarına öğretme, Müjde’yi bildirme ya da paylaşmakta yardımcı olarak. Pavlus ve Petrus’un yazılarından, onların Eski Antlaşma’yı iyi bildiklerini ve sözlerine açıklık getirmek için Kutsal Yazılar’dan ayetleri konuşmalarına dahil edebildiklerini görebiliyoruz.

Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek, onları Kutsal Kitap’ı açmamızı gerektirmeden bize her zaman erişilir kılacaktır. Tanrı Sözü olan Ruh’un Kılıcı’nı iyi kullanmayı bilelim.


Düşüncelerinize söz geçirmezseniz onlar size söz geçirecektir.