fbpx

Hiç kimse büyük günahkar değildir. Tanrı’nın sevgisi ve İsa’nın kurban olması en kötü günahları bile silebilecek güçtedir. Eğer Hitler bile Mesih’e iman etseydi, kurtulabilirdi (Hitler’in işlediği günahın sosyal etkisi ve sonuçları değil, Tanrı’ya karşı işlediği günaha göre bunu söylemekteyiz. Doğal olarak Hitler’in günahının sosyal etkisi ve sonuçları, sizin tek başınıza işlediğiniz günahtan çok büyüktür.) Siz de herkes kadar günah işlediniz. Sizin günahlarınız doğal olarak size aittir. Onlar Tanrı’nın silemeyeceği kadar büyük olamazlar. Günah’ın Tanrı’ya karşı bir gücü yoktur, sadece sizin üstünüzde yetkisi ve gücü vardır.

Size birşey sormama izin verin. Sizce cinayet ve zina ciddi günah mıdır? Evet mi? Peki, ‘Tanrı’nın gönlüne uygun’ (Elçilerin İşl. 13:22) bir insan olan Davud hem cinayet hem de zina işledi. Hatta günahını herkesten saklamaya çalıştı. Fakat Tanrı onun günahlarını biliyordu ve onları açığa çıkardı.
Davud tövbe edip, kendisini Tanrı’nın merhametine teslim etti. Tanrı onu bağışladı ve sevdi. Tanrı sizi de seviyor. Eğer İsa’ya güvenir ve sizin tüm günahlarınızı bağışlamasını dilerseniz, Tanrı tüm günahlarınızı bağışlayacaktır (Romalılar 10:9-10).