fbpx

Resim: Stefan Steinbauer

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yahuda

Sevgili kardeşlerim… sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Yahuda 3

Yahuda, kendi arzu ve tutkularıyla yönetilen insanların iyi bir resmini oluşturur. Onlar için, “Asilikten zevk alır” (ayet 8), “gerçekle yanlışı karıştır­makla övünür” (ayet 16) ve “açgözlü bir şekilde bir ödül peşinde koşarlar” (ayet 11) der. Bu da, hiçbir gerçek Hristiyan’ın özdeşleşmek istemediği çirkin bir resim oluşturur. Putperestliğe, Tanrı yolundan ve Hristiyanlık’tan uzak­lığa benzer ki, öyledir.

Ama dördüncü ayete dikkat edin. Bu tür insanlar için “Gizlice aranı­za sızdılar” diyor. Aynı ayetin başka sözcüklerle bildirilen bir versiyonu da, sinsice, gizlice bir yan kapıdan girdikleri düşüncesini yansıtıyor. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur” der (Yuhanna 10:1). Bu kişiler Kapı’dan girmemiş­tir. Ama cesur bir şekilde gelip kendilerini sahte öğretmenler olarak tanıtıp yalanlarını yayarak da gelmemişlerdir. Bunun yerine, kabul edilen bir isim olan “Hristiyan” olduklarını söylemişler ve koyun postundaki kurtlar gibi, inanlılar topluluğu içinde paydaşlık yapmışlardır.

Buna karşın yaşamları, Yahuda’nın ortaya koyduğu gibi tamamen farklı bir resim oluşturmaktadır. “Lütuf özgürlüktür! İstediğimiz şekilde yaşarız ve Tanrı’nın lütfu bunları örter” diyorlardı. Mesih’i ve O’nun günahı yenme gücünü inkâr edip, O’nun lütfunu, benliğin tutkularını yerine getirmek için bir ruhsat olarak kullanıyorlardı.

Bugün bile bu,“kirli düşler gören” insanlar hâlâ vardır ve Kutsal Kitap’ın kutsallığa çağrısını umursamaz bir hayat yaşarken kendilerine “Hristiyan” ve “Rab’de kardeşler” denilmesinden çok hoşlanırlar. Buna karşın bizler gü­nümüzde dünyanın büyük bir kısmının “Hristiyan” dediği kişileri onaylaya­mayız. Tanrı’nın Kendi halkı için yüksek standardı olan paklık ve kutsallık konusundaki vizyonumuzun etkilenip bulanmaması için dikkatli olmalıyız.


Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. — Matta 7:20