fbpx

Resim: BookBabe

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Tarihler 26

RAB korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.Süleyman’ın Özdeyişleri 1:7

Uzziya, hükümdarlığının ilk kısmında Tanrı’dan korkan bir kraldı ancak sonra kuvvetlenip kibirlendi. Uzziya, gerçekte olduğundan daha önemli olduğunu düşündüğü için yetkisini aştı.

Rab’le hayatımda yaşadığım düş kırıklıklarının birçoğu Tanrı’nın karakteri ve doğası hakkındaki yanlış düşüncelerimden kaynaklanır. Bu yanlış düşünceler Rab’bin bazı şeyleri belirli biçimlerde yapmasını beklememe ya da belki de hayatımdaki itaatsiz bir alanı görmezden gelmeme neden olur. Rab bana, benim Kendisi hakkındaki kavramlarıma boyun eğmeye niyetli olmadığını öğretir. Durumun gerçeğini görünce hayal kırıklığına uğrarım.

Tanrı bizim kendi özel yanılsamalarımızın duvarlarıyla çevrili olmamızı istemez. Bizim gerçekte yaşamamızı ister. Tanrı, Kendisini olduğu gibi tanımamızı ve böylece kendimizi de gerçekten olduğumuz şekilde görmemizi ister.

Bizler sıklıkla, Tanrı’ya O’nun nasıl olmasını beklediğimizi dikte ederiz ama Rab’be sadece O’nun şartlarına uyarak yaklaşabiliriz. Kral Uzziya bu dersi çok acı verici bir şekilde almıştı. Uzziya kendi görüntüsü gözüne her iliştiği ve her tarafının cüzamla kaplı olduğunu gördüğü her seferinde Tanrı’nın egemenliğini hatırlıyordu. Biz de bundan bir şeyler öğrenebiliriz. Bugünkü duamız belki de, sahip olduğumuzu düşündüğümüz önem konusundaki tüm yanılsamalardan özgür kılınmak olmalıdır. Tanrı’nın bizleri, Kendisi ve kendimiz hakkındaki tüm yanlış anlayışlardan iyileştirmek için hayal kırıklığı değneğini kullanmasını diliyorum. Böylece O’nu daha gerçek ve yakın bir şekilde tanımaya doğru ilerleyebiliriz.


Rab, O’nu koymaya çalıştığımız her kutuyu kıracaktır.