fbpx

Resim/video: Yuhanna 4:1–26

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
15–18: İsa, Samiriyeli kadının gerçek hayatıyla yüzleşmesini kadını utandırmak amacıyla istememiştir. Sadece kendisinin bambaşka bir yaşam suyu veren kişi olduğunu ona öğretmek istemiştir. İsa benim sorunlarımı da bilir. Bu Samiriyeli kadın gibi, insanlara uydurma cevaplar verebilirim; fakat Rab’be öyle cevaplar veremem. O’na gerçeği söylemeli ve O’ndan yardım istemeliyim.

20–24: Tanrı ruhta ve gerçekte tapınanları aramaktadır. Bu tapınma, İsa Mesih’te yeniden doğanların sunduğu tapınmadır. Mesih’i doğru öğrenip, onun aracılığıyla Tanrı’yı da doğru tanıyarak tapınıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
16–18: Bu kadın altı koca değiştirmiştir. Yine de tatmin olmamış, mutluluğu bulamamıştır. Ben mutluluğu nerede arıyorum? İsa’ya iman ettiğim halde, mutluluğu hala evlilik, çocuk, eğitim, bilgi, para, unvan, eğlence vb. şeylerde arıyor muyum?

19, 20: Utanç verici bir sorunum ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda kaçmadan, İsa’ya daha çok soru sorup Kutsal Kitap aracılığıyla O’nu daha iyi tanımaya çalışıyor muyum? Bunu yapıp O’na itaat ettiğimde, sorunlarım çözülecektir.

25: Bu Samiriyeli kadın Mesih’in geleceğini bildiği halde, şehvet düşkünü, ahlaksız bir yaşam sürdürmektedir. Ben de Tanrı’nın söylediği gibi sonunda İsa’nın tekrar geleceğini ve yargılama olacağını bildiğim halde, hala Rab’bin isteğine aykırı bir yaşam sürdürüyor muyum?

 

Yuhanna 4:15–26
15 Kadın, “Efendim” dedi, “Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.”

16 İsa, “Git, kocanı çağır ve buraya gel” dedi.

17 Kadın, “Kocam yok” diye yanıtladı.

İsa, “Kocam yok demekle doğruyu söyledin” dedi. 18 “Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.”

19 Kadın, “Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin” dedi. 20 “Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim’de olduğunu söylüyorsunuz.”

21 İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba’ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim’de tapınacaksınız! 22 Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler’dendir. 23 Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. 24 Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.”

25 Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecek.”

26 İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?