fbpx

Resim: Yuhanna 8:42

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
31, 32: İsa bizi özgür kılar. İsa’ya iman edip ona itaat eden, gerçeği bilir ve gerçeğin içinde yaşar. Bu gerçeğe yaraşır bir yaşam sürdüren kişi İsa’nın öğrencisidir. Benliğimi bir kenara bırakıp İsa’nın yetkisine boyun eğen, gerçek bir imana sahip miyim?

33–36: İsa günaha kölelik yapanları özgür kılmaya gelmiştir. İsa’da kalmayan kişi, aslında günahın kölesidir. Günahın kölesi olan, göksel egemenlikte yaşayamaz (35). Tanrı’nın sözüne itaat etmezsek, kendi değerlerimizle umutlarımıza bağlı bir hayat sürdürebiliriz. Tanrı’nın çocuğu olarak O’na itaat edersek, sonsuza dek O’nda yaşarız. Tanrı’ya ait olduğumu tereddüt edemeden söyleyebilir miyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
37: Hangi soydan geldiğim önemli değildir. Yüreğimde Tanrı’nın sözü yer almıyorsa ve O’na itaat etmiyorsam, İsa’ya karşı geliyorum demektir. Yüreğim Rab’bin sözüne yer vermeyecek kadar, başka şeylerle dolu mu?

39–41: Yahudiler, İbrahim’in soyundan geldikleri için övünürler. Fakat onlar İbrahim’in imanına sahip değildir (40, 56). İsa onların İblis’in çocukları olduğunu söyler (44). Irkım ya da kilisemle övünüp böbürleniyor muyum? Hiçbir şeyin Rab’be olan imanımın önüne geçmesine izin vermemeliyim.

43: Yahudiler, yüreklerinde kendi arzuları çok olduğu için İsa’yı kabul etmezler ve kendi menfaatleri için yalan söylerler. Baba Tanrı’ya ait olanlar İsa’yı sever. Ben de İsa’yı severek her gün O’nunla samimi bir ilişki içinde yaşıyor muyum?

 

Yuhanna 8:31–44
31-32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.

33 “Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?”

34 İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. 35 “Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36 Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz. 37 İbrahim’in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. 38 Ben Babam’ın yanında gördüklerimi söylüyorum, siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.”

39 “Bizim babamız İbrahim’dir” diye karşılık verdiler.

İsa, “İbrahim’in çocukları olsaydınız, İbrahim’in yaptıklarını yapardınız” dedi. 40 “Ama şimdi beni –Tanrı’dan işittiği gerçeği sizlere bildireni– öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. 41 Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz.”

“Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır” dediler.

42 İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı’dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. 43 Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. 44 Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?