fbpx

Resim: Canva Photo

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 18:28–38

Pilatus O’na, “Gerçek nedir?” diye sordu.Yuhanna 18:38

Pilatus, sıkıntılı yönetimi sırasında İsa’ya, “Gerçek nedir?” sorusunu sordu.

Bugün de hâlâ bu soruyu soran birçok insan vardır. Bu, İblis’in bir ışık meleği olarak insanları yarım gerçeklerle kör ettiği bir dünya için geçerli bir sorudur. Gerçeğin ne olduğunu nasıl bilebiliriz?

Eski Antlaşma’daki peygamberlikler Yeni Antlaşma olan İncil’de yerine gelmiştir.

“Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler” (2. Petrus 1:21).

İsa mahkemedeyken, “Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir” (Yuhanna 18:37) dedi.

İsa, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:31, 32) dedi. İsa, eğer O’nu tanırsak, gerçeği bileceğimizi ve büyük Yaratıcımız’ı öveceğimizi söyler, bizi özgür kılan bu büyük gerçektir.

Şimon’un gözlerinden yaşlar akarak İsa’yı kollarına alıp, “Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın… kurtuluşu… gözlerimle gördüm” (Luka 2:29, 30) deyişini gözlerinizin önüne getirin. İnanlıları tutuklatıp öldürtmek için Şam yoluna çıkan Saul’u düşünün. Saul yolda Mesih’le karşılaşınca yolunu ve misyonunu tamamen değiştirmiş ve İsa Mesih’te yeni bir insan olarak O’nu savunmuştu. Gerçekle yüz yüze gelmişti.

Biz de Gerçek’le yüz yüze gelelim. Mesih İsa’nın bize bakıp hayatta karşılaşacağımız her durumda yardım etmesine izin verelim.


İnsanlar gerçeği değiştiremez ama gerçek insanları değiştirir.