fbpx

Resim: Josh Applegate

RAB’bin yasası yetkindir, cana can katar… —Mezmur 19:7

Eğer Tanrı Kendisi’ni bize açıklamazsa, O’nun hakkında hiç bir bilgiye sahip olamayız. Bizi günahımızın karanlığında bırakmadığı için O’na teşekkür etmeliyiz. Mezmur 19, Tanrı’nın Kendisi’ni insana nasıl açıkladığını anlatır. Tanrı ilk önce, Kendisi’ni yarattığı dünyanın aracılığıyla bildiriyor. Sonra Mezmur yazarı Tanrı’nın Kendisi’ni esinlediği Söz aracılığıyla nasıl açıkladığını anlatıyor. Burada bir liste gibi gözlerimizin önünde serilen Kendi Sözü aracılığıyla Tanrı’nın yaptıklarını anlatan sayısız terimler bizi şaşırtmamalı.

Öncelikle Tanrı’nın bizim yeni doğuşumuzda Kendi Sözü’nü kullandığı bize anlatıldı. Bunu daha önce 1.Petrus 1:2–3’e bakarak anlıyoruz. Dönüştürüldükten sonra “Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleme”ye (2.Petrus 3:18) ihtiyacımız vardır. Yani, Tanrı’nın isteğini anlamada ve bu isteğe itaat etmedeki bilgelikte gelişmeliyiz. Bu bilgelik Tann’nın Sözü’nden gelmektedir: “Saf adama bilgelik verir”.

Lütufta büyürken sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacağız. Bunlar Tanrı’nın çocuk yetiştirme programının bir parçasıdır. Bu denemelerde Tanrı’nın Sözü birkaç yolla “yüreği sevindirir.” Öncelikle, Tanrı’nın Sözü’nden şunu anlıyoruz: Tanrı yaşadığımız zorlukları bizleri daha kutsal yapmak için kullanır. Denemesiz lütufta büyüyemeyiz “Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe kavuşsun.” (Yakup 1:3-4) Tanrı’nın bizi yönlendirmesi ve zorluklarımızı kullanmasını bilmek yüreğimizi sevindirir. Sonra da bunu öğreniyoruz: “Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu dıı sağlayacaktır.” (1.Korintliler 10:13). Ayartılmalarımıza ve zorluklarımıza dayanabilmek için Tanrı’nın bir çıkış yolunu yaptığını öğrenmemiz yüreğimizi sevindirir. Bu ve diğer ayetlerde Tanrı Sözü “yüreğimizi sevindirmekte”dir.

İmanlı yaşamda geliştikçe bizim için çözülmesi bir öncekinden çok daha zor ve çok daha fazla durumla ve problemle karşılaşacağız. Ayrıca takip edilmesi zor yollara da götürüleceğiz. Tanrı anlamamız imkânsız yollarda çalışacaktır. Bu yüzden “gözleri aydınlatacak” bir şeye ihtiyacımız vardır. “İsa Mesih’in yüzünde parlayan Kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek üzere yüreklerimizi aydınlattı.” (2.Korintliler 4:6) Yoksa yüreğimizde karanlıktan başka bir şey olmayacaktı. Bu aydınlatma işi için Tanrı Kendi Sözü’nü kullandı. “Sözleri’nin açıklanışı aydınlık saçar…” (Mezmur 119:130)

İnsanlar bu dünyada kalıcı hazineler arıyor ama bulamıyor. Tek sonsuz hazine Tanrı Sözü’dür. Çünkü Tanrı Sözü bizi Söz’ün Tanrısı’na götürür. Sonsuz yaşayan Tanrı, O’na Mesih aracılığıyla gelen herkese sonsuz yaşam vaadini verir. Daha neye ihtiyacımız var?

Baldan ve petekten dahi daha tatlı.