Eski Antlaşma’da İsa Mesih & Dirilişi

Sep 11, 2020Sık Sorulan Sorular, Videolar0 comments

Müjdeciler Hakkında

Müjdeciler Hakkında

Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!” — Romalılar 10:15

Babil Şehri

Babil Şehri

Antik Dünya’nın en görkemli şehirlerinden biri Babil’dir. Özellikle 2.Nebukadnessar’ın hükümdarlığında büyük bir ihtişama ulaşan şehir, aynı zamanda İbranilerin 50 yıllık sürgününe ev sahipliği yapar.

Baruk’un Mührü

Baruk’un Mührü

Kuşkusuz Eski Ahit’in en önemli peygamberlerinden biri Yeremya’dır. Kendisi Babil sürgününden önce İsrail’in uğrayacağı felaketi peygamberlik eder ve bildiğimiz kadarıyla sözlerini katibi olan Baruk yazıya döker.