fbpx

Resim: Ben White

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
3,8: Tanrı uluslara krallık eder. Sadece gözle görünen güçlere bakan kişi Tanrı’nın krallığını göremeyebilir. Ama Mesih’in krallığında yaşayan ve O’na itaat edenler, O’nunla birlikte O’nun yönetimine katılacaktır.

4,9: Tanrı İsrail’i seçti ve vaat ettiği gibi onları kendi halkı yaptı. Mesih’in kurtarış hizmetiyle Rab bizi kendi halkı yaptı. Yararsız olan bizi seçip vaadine kavuşturan Rab’be şükürler olsun. Tanrı’nın bu büyük lütfunu anımsadığımızda, O’na sadık kalabiliriz.

5,9: İsa’nın dirilip göğe çıkması gerçekten büyük bir olaydır. İsa yüceler yücesidir. Hayatımızda İsa yüceltiliyor mu? İsa ’yı yüceltmek için ne yapıyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1,2,6,7: Sadece İsrail Rab’bi övmeyecektir, tüm uluslar Rab’be övgüler sunacaktır. İçtenlikle Rab’be övgüler sunmalıyım. Gün boyunca Rab’bi tüm yüreğimle öveceğim.

Mezmur 47:1-9
1 Ey bütün uluslar, el çırpın!
Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna!

2 Ne müthiştir yüce RAB,
Bütün dünyanın ulu Kralı.

3 Halkları altımıza,
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

4 Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı
O seçti bizim için.

5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları,
Boru sesleri arasında yükseldi.

6 Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler;
Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!

7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,
Maskilsunun!

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,
Krallık eder uluslara.

9 Ulusların önderleri
İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları.
O çok yücedir.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?