Dualar

Müjde Nedir?

Müjde Nedir?

Müjde nedir? Başka bir deyişle, bir insanın kurtulmak için hangi habere inanması gerekir? Müjde nedir? Başka bir deyişle, Hristiyanlığın iyi haberinin tamamı nedir?

Gerçek Bilim

Gerçek Bilim

O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar. — Eyüp 26:7

Tanrı’nın Sahiplik İşareti

Tanrı’nın Sahiplik İşareti

Ama O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. İşte, Mesih’in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. — 2.Korintliler 12:9

Sizin için nasıl dua edebiliriz?