Dualar

Benim Cezamı O Kendi Üzerine Aldı

Benim Cezamı O Kendi Üzerine Aldı

Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza O’na verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. — Yeşaya 53:5

Isa, Efendi

Isa, Efendi

Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. — Yuhanna 13:13

Restorasyon

Restorasyon

Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştık. — Romalılar 5:10

Kurtaran Rab’dir | Mezmur 44:1-8

Kurtaran Rab’dir | Mezmur 44:1-8

Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; Çünkü sen onları sevdin. — Mezmur 44:3

Denemeler İçin Zafer

Denemeler İçin Zafer

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. — 1.Korintliler 10:13

Sizin için nasıl dua edebiliriz?