Günlük Okumalar

Bir Yardımcınız Var

Bir Yardımcınız Var

“Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” —Yuhanna 14:26