fbpx

Alçalış Dönemi

Alçalış Dönemi için açıklama:

Paskalya öncesi Büyük Perhiz, İlk Çarşamba başlıyor ve Paskalya Günü’nden önceki Cumartesi gününe kadar sürüyor. Büyük Perhiz’in son haftası Tutku Haftası olarak bilinir ve hem Paskalya’dan Önceki Perşembe’yi (Rabbin Sofrası’nın kuruluşu) hem de Paskalya’dan Önceki Cuma’yı (Rabbimiz’in çarmıha gerilişi) içerir.

İsa’nın çöldeki kırk günlük orucunu anımsatan Büyük Perhiz sezonu kırk gün sürer, Pazar günleri sayılmaz. Büyük Perhiz kendi ölümlülüğümüz ve günahkarlığımızla Tanrı’nın yüz yüze gelmesini istediğimiz bir zamandır; Tanrı’dan lütfa olan ihtiyacımızı bize göstermesini istediğimiz; tövbede gelişme gösterdiğimiz ve İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine Kilise’nin katılımının şaşırtıcı gerçeğini düşündüğümüz bir zamandır.

Bu sene okuma parçalarımız Rabbin Sözü’ne cevaben duaya odaklanıyor. Kutsal Yazılar’dan aldığımız parçalar bize günahımızın derinliğini ve Baba’nın günahkarlar için olan büyük sevgisini gösteriyor, yazılı dualar “derlemeler” (kısa kutsal yazı esinlenmesi dualar) Genel Dua Kitabı’ndan alınmıştır. Yazılı dualar Kutsal Yazısal tanıklığa cevaptır ve Mesih’teki Tanrı’ya yaklaşmamız için bizi teşvik eder.

Bu derin düşünce anlarında Göklerdeki Babamız’a yaklaşırken Tanrı’nın lütfu karşısında hayrete düşün.

Korunan

Korunan

Roland Epple Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır....

Hazır

Hazır

“Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.” – İBRANİLER 11:13-14,16

İnle

İnle

“Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh’un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.” – ROMALILAR 8:23,26

Uzattı

Uzattı

“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, Harikalar yaratan var mı? Sağ elini uzattın, Yer yuttu onları.” – MISIR’DAN ÇIKIŞ 15:11-12

Bütün

Bütün

“Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.” – 1. SELANİKLİLER 5:23-24

Kaldı

Kaldı

“Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun. RAB’be sonsuza dek güvenin, Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.” – YEŞAYA 26:3-4

Affet

Affet

‘İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.’ – LUKA 23:34

İçeri Gel

İçeri Gel

“RAB’bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen. Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!” – MEZMURLAR 24:3-4,7

İkamet Et

İkamet Et

“Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak.'”
– VAHİY 21:1,3

Nefret & Sevgi

Nefret & Sevgi

“Kötülüğe değil, İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; Böylece dediğiniz gibi, RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur. Kötülükten nefret edin, İyiliği sevin, Mahkemede adaleti koruyun. Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf’un soyundan sağ kalanlara lütfeder.”
– AMOS 5:14-15

Kutsal

Kutsal

‘Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. ‘
– ROMALILAR 12:1

Benim

Benim

“Onu ülkede kendim için ekeceğim, Merhamete ermemiş olana acıyacağım, Halkım olmayana, ‘Halkımsın’ diyeceğim; Onlar da bana, ‘Tanrım’ diyecekler.”
– HOŞEA 2:23

Sizin için nasıl dua edebiliriz?