Alçalış Dönemi

Alçalış Dönemi için açıklama:

Paskalya öncesi Büyük Perhiz, İlk Çarşamba başlıyor ve Paskalya Günü’nden önceki Cumartesi gününe kadar sürüyor. Büyük Perhiz’in son haftası Tutku Haftası olarak bilinir ve hem Paskalya’dan Önceki Perşembe’yi (Rabbin Sofrası’nın kuruluşu) hem de Paskalya’dan Önceki Cuma’yı (Rabbimiz’in çarmıha gerilişi) içerir.

İsa’nın çöldeki kırk günlük orucunu anımsatan Büyük Perhiz sezonu kırk gün sürer, Pazar günleri sayılmaz. Büyük Perhiz kendi ölümlülüğümüz ve günahkarlığımızla Tanrı’nın yüz yüze gelmesini istediğimiz bir zamandır; Tanrı’dan lütfa olan ihtiyacımızı bize göstermesini istediğimiz; tövbede gelişme gösterdiğimiz ve İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine Kilise’nin katılımının şaşırtıcı gerçeğini düşündüğümüz bir zamandır.

Bu sene okuma parçalarımız Rabbin Sözü’ne cevaben duaya odaklanıyor. Kutsal Yazılar’dan aldığımız parçalar bize günahımızın derinliğini ve Baba’nın günahkarlar için olan büyük sevgisini gösteriyor, yazılı dualar “derlemeler” (kısa kutsal yazı esinlenmesi dualar) Genel Dua Kitabı’ndan alınmıştır. Yazılı dualar Kutsal Yazısal tanıklığa cevaptır ve Mesih’teki Tanrı’ya yaklaşmamız için bizi teşvik eder.

Bu derin düşünce anlarında Göklerdeki Babamız’a yaklaşırken Tanrı’nın lütfu karşısında hayrete düşün.

Ölmez

Ölmez

Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim,
“İnsan soyu ota benzer,
Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir.
Ot kurur, çiçek solar,
Ama Rab’bin sözü sonsuza dek kalır.”
İşte size müjdelenmiş olan söz budur.
– 1.Petrus 1:23-25

Şimdi Biliyorum

Şimdi Biliyorum

Bunun üzerine kadın, “Şimdi anladım ki, sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten RAB’bin sözüdür” dedi.
– 1.Krallar 17:24

Kalp

Kalp

Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren Babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.
– 2.Selanikliler 2:16-17

Yakınına çek

Yakınına çek

Tanrı’nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ya yaklaşalım.
– İbraniler 10

Bol

Bol

Musa’nın önünden geçerek, “Ben RAB’bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı
– Misir’dan Çikiş 34

Onar

Onar

Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.
– 1.Petrus 5:10

Şölen

Şölen

“Tanrı çölde sofra kurabilir mi?” diyerek,
Tanrı’ya karşı konuştular.
– Mezmurlar 78:19

Katılım

Katılım

Tanrı’ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih’in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih’in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.
– 1.Korintliler 10:16-17

Ekmek

Ekmek

İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.
– Yuhanna 6:35

Korku

Korku

RAB korkusu yaşam kaynağıdır,
İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.
– Süleyman’ın Özdeyişleri 14:27

Benimle

Benimle

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın, değneğin güven verir bana.
– Mezmurlar 23:4

Sizin için nasıl dua edebiliriz?