fbpx

Alçalış Dönemi

Alçalış Dönemi için açıklama:

Paskalya öncesi Büyük Perhiz, İlk Çarşamba başlıyor ve Paskalya Günü’nden önceki Cumartesi gününe kadar sürüyor. Büyük Perhiz’in son haftası Tutku Haftası olarak bilinir ve hem Paskalya’dan Önceki Perşembe’yi (Rabbin Sofrası’nın kuruluşu) hem de Paskalya’dan Önceki Cuma’yı (Rabbimiz’in çarmıha gerilişi) içerir.

İsa’nın çöldeki kırk günlük orucunu anımsatan Büyük Perhiz sezonu kırk gün sürer, Pazar günleri sayılmaz. Büyük Perhiz kendi ölümlülüğümüz ve günahkarlığımızla Tanrı’nın yüz yüze gelmesini istediğimiz bir zamandır; Tanrı’dan lütfa olan ihtiyacımızı bize göstermesini istediğimiz; tövbede gelişme gösterdiğimiz ve İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine Kilise’nin katılımının şaşırtıcı gerçeğini düşündüğümüz bir zamandır.

Bu sene okuma parçalarımız Rabbin Sözü’ne cevaben duaya odaklanıyor. Kutsal Yazılar’dan aldığımız parçalar bize günahımızın derinliğini ve Baba’nın günahkarlar için olan büyük sevgisini gösteriyor, yazılı dualar “derlemeler” (kısa kutsal yazı esinlenmesi dualar) Genel Dua Kitabı’ndan alınmıştır. Yazılı dualar Kutsal Yazısal tanıklığa cevaptır ve Mesih’teki Tanrı’ya yaklaşmamız için bizi teşvik eder.

Bu derin düşünce anlarında Göklerdeki Babamız’a yaklaşırken Tanrı’nın lütfu karşısında hayrete düşün.

Dirildi

Dirildi

Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.
– Koloseliler 2:12

Karanlık

Karanlık

Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var.
Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var.

Taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var.
Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var.
Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var.
Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var.
– Vaiz 3:1-2, 5-6

Geç

Geç

Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır’ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek.
– Mısır’dan Çıkış 12:13

Utanç

Utanç

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor.
– Ibraniler 12:2

Onursuzluk

Onursuzluk

Elçiler İsa’nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul’un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa’yla ilgili Müjde’yi yaymaktan geri kalmadılar.
– Elçilerin İşleri 5:41-42

Özlem

Özlem

Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.
– Romalılar 8:18

Paylaş

Paylaş

Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih’i kazanayım ve Kutsal Yasa’ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e iman etmekle “Mesih’e iman etmekle” ya da “Mesih’in sadakatiyle”. kazanılan, iman sonucu Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih’te bulunayım. Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.
– Filipililer 3:8-11

Ertele

Ertele

Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?
– Luka 18:7

Bahşet

Bahşet

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.
Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.
Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,
Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,
RAB’bin lütuf yılını,
Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek,
Yas tutanların hepsini avutmak,
Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak
–Kül yerine çelenk,
Yas yerine sevinç yağı,
Çaresizlik ruhu yerine
Onlara övgü giysisini vermek– için
RAB beni gönderdi.
Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,
Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.
– Yeşaya 61:1-3

Acele Etti

Acele Etti

RAB Samuel’e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama’ya döndü.
– 1.Samuel 16:13

Hatırlıyor

Hatırlıyor

Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz.
– 1.Selanikliler 1:2-3

Sizin için nasıl dua edebiliriz?