fbpx

Resim:  Naassom Azevedo

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 22:39–47

Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. — Luka 22:41

Günahsız olan İsa, bir kenara çekilip dua ettiyse, bizim de gizlide dua ederek durumumuzu Tanrı’ya bildirmek için dua etmemiz çok daha gereklidir. Gece uyandığımızda aklımıza ilk olarak hangi düşünceler geliyor? Tanrı’nın ve yarattıklarının harikalıkları üzerinde derin düşünüp sonra Tanrı’dan vizyon, bilgelik ve yaşamlarımızdaki kutsal isteği konusunda anlayış istiyor muyuz?

Mesih, Baba’ya, “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar” (Yuhanna 17:20, 21) diye dua ederek tüm inanlılar için yalvarmıştı. O bizi kanıyla kurtarmakla kalmamış, bizim için dua da etmiştir!

İsa’nın duasında, Baba ile Oğul bir olduğu gibi bizim de mutlak bir birlik içinde kalmamızı istediğine dikkat edin. Bu sözler de, bir insan Mesih’in bedeninin birliğini ve huzurunu böldüğünde ne kadar büyük bir günah işlediğini açıkça bildirmektedir. Çünkü Mesih, Tanrı’nın Egemenliği’ne ihtilafların giremeyeceğini biliyordu. O zaman eğer bizim düşüncelerimiz, üyesi olduğumuz inanlılar topluluğunun standartlarına aykırı ise bunlara nasıl bir tepki vermeliyiz? Bizim davranış biçimimiz barışı, huzuru ve ruhta birliği destekliyor mu?


Sürekli dua edin.1.Selanikliler 5:17