fbpx

Peygamberlik:

Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

- Yeşaya 9:7

Yerine getirilmesi:

İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:
İbrahim, İshak’ın babasıydı.
İshak, Yakup’un babası;
Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı …

… Elihud, Elazar’ın babası;
Elazar, Matan’ın babası;
Matan da Yakup’un babasıydı.
16Yakup, Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı.
Meryem’den de Mesih denilen İsa doğdu.

Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih’e kadar da on dört kuşak geçti.

- Matta 1:1-2, 15-17