Kederim Sevince Dönüşecek | Yuhanna 16:13-24

Kederim Sevince Dönüşecek | Yuhanna 16:13-24

Resim: Gabriel Tovar Video: Yuhanna 16:13-24 Tanrı’nın ayetlerdeki kimliğı: 13: Kutsal Ruh, hem bana gerçeği bildirir, hem de beni gerçeğe yöneltir. Bugünlerde imanda büyüyor muyum? Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle yaşıyor muyum? 14: Kutsal Ruh, İsa’nın Baba Tanrı’yı...
Bir İsa Öğrencisinin Altı Ana İşareti

Bir İsa Öğrencisinin Altı Ana İşareti

Öğrenciler İsa’nın takipçileridir. Günahlarından dönerek İsa’ya Kurtarıcıları olarak inanmışlardır. Kendilerine ölmüş ve yaşamlarını Rableri olarak O’na teslim etmişlerdir. Mesih artık onların içinde yaşamaktadır ve onları içten dışa tümüyle değiştirmektedir. Bu...
Şiddete Şiddetle Karşılık Vermek

Şiddete Şiddetle Karşılık Vermek

Resim: Frida Bredesen Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 6:20–36 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. — Matta 5:39 Kutsal Yazılar’ın sayfalarından İsa’nın kendileriyle konuştuğu inanlılara...
Yardımcı, Kutsal Ruh | Yuhanna 16:1-12

Yardımcı, Kutsal Ruh | Yuhanna 16:1-12

Resim: Mike Video: Yuhanna 16:1-12 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 1,2,4: İsa, öğrencilerin yaşayacakları zulmü bilir. Onların sendeleyip düşmemeleri için bu gerçeği açıklayıp öğrencilerin hazır olmasına yardımcı olur. O, gerektiğinde bize yardım eder (İbraniler 4...
Sevgi: Bir Kuvvet Bağı

Sevgi: Bir Kuvvet Bağı

Resim: Arawark chen Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Yuhanna 4:7–21 Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. — Yuhanna 15:12 Hiç iş başındaki bir duvar örücü seyrettiniz mi? Harcı yaymak için ıspatula kullanır ve her tuğlayı ustaca yerine...
İmanlı ile Dünya | Yuhanna 15:18-27

İmanlı ile Dünya | Yuhanna 15:18-27

Resim: Alexandra_Koch Video: Yuhanna 15:18-27 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 18,20,23,25: Dünya benden önce İsa’dan nefret etmiştir. Dünyanın verdiği sıkıntı içinde miyim? İsa’yı düşünmeliyim. Uğradığım zulüm İsa’nınkinden büyük değildir (20). Bana hangi öğütler...