fbpx

Resim: Benjamin Ranger

Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

—Luka 6:27-28

Asker (imanından ötürü hapse atılan) Hristiyan tutukluyu bayıltana kadar dövmüştü. Onu tekmelerken alaycı bir şekilde, “Haydi, şimdi İsa sana yardım etsin” diyordu. Hristiyan sakin bir şekilde, “İsa bana seni bağışlama kuvveti verdi” diye yanıt verdi. Böylesine bir adanmışlıktan ötürü Tanrı’yı övelim! Böyle bir yanıtı ancak gerçekten Tanrı’nın gönlüne uygun biri verebilirdi.

Mesih’in örneğine bakalım. Çarmıhtayken kana susamış alaycıların üzerine tükürmelerine, Kendisiyle dalga geçmelerine ve eğlenmelerine karşılık olarak, “Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye bağırmıştı (Luka 23:34).

Birisi bize kötü davrandığında nasıl bir karşılık veriyoruz? Birbirimizi, Mesih’in Yuhanna 15:12–13’da buyurduğu üzere O’nun bizi sevdiği gibi seviyor muyuz? Bize zulmedenler için dua edebilir miyiz? İsa Kendisini suçlayanlar için dua etmiş ve onları sevip bağışlamıştı.

Dostlarım, biz de eğer bağışlanmak istiyorsak başkalarını bağışlamamız gerekir. İsa’nın Matta 6:15’de söylediği gibi, “Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.” Son olarak 1.Yuhanna 4:21 şöyle der: “‘Tanrı’yı seven kardeşini de sevsin’ diyen buyruğu Mesih’ten aldık.”

Kötü bir adamın adaletsizliğinden ötürü acı çekiyorsanız onu bağışlayın ki iki tane kötü adam olmasın.