Anadolu ve Kilise Tarihi

İsa ve Tarih

İsa ve Tarih

Günümüzde İsa ile ilgili bir çok iddia vardır. Kimi der ki hiç varolmamıştır ve aslında bir mittir. Kimisi der ki aslında haçta hiç ölmemiştir. Peki doğrusu nedir?

Pilatus Yazıtı

Pilatus Yazıtı

Geçen yüzyıl boyunca Orta Doğu’da yapılan kazılarda İncil’in tarihsel verilerini teyit eden birçok keşif yapılmıştır ve bu bulgular küçümsenemez niteliktedir.

Makerus Sarayı

Makerus Sarayı

Makerus Hirodes’in en doğuda bulunan kalesiydi ve Ürdün Nehri’nin (Şeria Irmağı) doğusunda kalıyordu. Makerus bir askeri kaleden fazlasıydı. Hirodes tarafından yapılan kapsamlı tadilatlar sonucu lüks bir saraya dönüşmüştü.

Yakup Lahti

Yakup Lahti

2002 senesinde arkeoloji dünyasını sarsan bir eser ortaya çıktı. Bu lahiti diğerlerinden ayıran özellik üstündeki yazıttı: “Yusuf Oğlu Yakup, İsa’nın kardeşi.”

Kayafa Lahti

Kayafa Lahti

1. yüzyılda ölünün cesedi mağarada 1 sene kaldıktan sonra kemikler toplanıp bu tarz lahitlere yerleştirilirdi; böylece başka bedenler için mezarlarda yer açılmış olurdu.

Haça Gerilen Adam

Haça Gerilen Adam

Fakat acaba İsa gerçekten ayaklarından ve avuçlarından mı çivilenmişti? Sonuçta 300 sene sonra çıkan bu resimler birer tahmin ve varsayımdan ibaretti.

İsa ve Benzetmeleri

İsa ve Benzetmeleri

İsa’nın döneminde birçok din bilgini şeriata dayalı öğreti sunarken, İsa gündelik hayatın objelerini ve örneklerini kullanarak temel ahlaki öğretiler paylaşırdı.

Kefernahum Sinagogu

Kefernahum Sinagogu

Kefernahum İncil’de adı geçen çok önemli bir kenttir. Petrus ve Andreas burada doğmuş ve büyümüşlerdir. İsa Petrus’un evini ziyaret edip burada Petrus’un kaynanasını iyileştirmiştir.