Anadolu ve Kilise Tarihi

Diriliş Efsane Midir?

Diriliş Efsane Midir?

Hristiyanlık inancının en önemli unsuru İsa’nın dirilişi hakkındaki görüşüdür. Pavlus Korint’teki Hristiyanlara şöyle yazar: “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur.”

İsa ve Tarih

İsa ve Tarih

Günümüzde İsa ile ilgili bir çok iddia vardır. Kimi der ki hiç varolmamıştır ve aslında bir mittir. Kimisi der ki aslında haçta hiç ölmemiştir. Peki doğrusu nedir?

Pilatus Yazıtı

Pilatus Yazıtı

Geçen yüzyıl boyunca Orta Doğu’da yapılan kazılarda İncil’in tarihsel verilerini teyit eden birçok keşif yapılmıştır ve bu bulgular küçümsenemez niteliktedir.

Makerus Sarayı

Makerus Sarayı

Makerus Hirodes’in en doğuda bulunan kalesiydi ve Ürdün Nehri’nin (Şeria Irmağı) doğusunda kalıyordu. Makerus bir askeri kaleden fazlasıydı. Hirodes tarafından yapılan kapsamlı tadilatlar sonucu lüks bir saraya dönüşmüştü.

Yakup Lahti

Yakup Lahti

2002 senesinde arkeoloji dünyasını sarsan bir eser ortaya çıktı. Bu lahiti diğerlerinden ayıran özellik üstündeki yazıttı: “Yusuf Oğlu Yakup, İsa’nın kardeşi.”

Kayafa Lahti

Kayafa Lahti

1. yüzyılda ölünün cesedi mağarada 1 sene kaldıktan sonra kemikler toplanıp bu tarz lahitlere yerleştirilirdi; böylece başka bedenler için mezarlarda yer açılmış olurdu.