Alkışlayın, Rab’bin Halkı | Hristiyan İlahisi

Eki 11, 2021Hristiyan İlahisi, Videolar

Efesliler | BibleProject Türkçe

Efesliler | BibleProject Türkçe

Efesliler’e genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Pavlus, Efesliler’de iyi haberin, İsa’ya ve birbirine bağlılıkla kenetlenen etnik açıdan farklı toplulukları nasıl yarattığını gösterir.

Galatyalılar | BibleProject Türkçe

Galatyalılar | BibleProject Türkçe

Galatyalılar’a genel bakış videomuza bir göz atalım. Bu videoda kitabın edebi yapısını ve düşünce akışını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Galatyalılar’da Pavlus, tartışmalı Tevrat uygulamalarının kilise topluluğunu bölmesine izin vermemeleri için Galatyalı Hristiyanları uyarır.

Kutsal Kitap Teolojisi ve Cinsiyet Krizi

Kutsal Kitap Teolojisi ve Cinsiyet Krizi

Bugünlerde Batı toplumu, ancak ahlaki bir devrim olarak nitelendirebilecek bir şey tecrübe etmekte. Eskiden lanetlenen şeyler şimdi kutlanıyor ve bunları kutlamayı reddetmek de şimdilerde lanetleniyor.